16/03/2015

Frouma para un inverno irto XXVIII


Cego de frío
busco nas horas mortas
novos desexos.


Fotografía: Yanire Fernández

Ningún comentario: