9 de set. de 2021

De Ludeiros a Nova York

 

De Ludeiros a Nova York

Prezado Federico, chegou hoxe o libro De Ludeiros a Nova York, esa viaxe imaxinaria, que fixen da túa man, mentres ía tradución a túa obra Poeta en Nova York.

 

Foi unha longa e intensa viaxe contigo pola soidade e o pensamento, polo imaxinario, polo coñecido e descoñecido que habita dentro e que rematou neste libro de 50 poemas en 11 partes, e que suma 2852 versos.

 

Xa pasaron algúns anos dende que comecei a escribir unas notas ao comezo da tradución, logo esas notas fóronse convertendo en versos que pedían ser poemas, todo viña impulsado por unha necesidade irrefreable de escribir, ata xuntar 57 poemas en 3072 versos.

 

Ao comezo non sabía que ía saír dese traballo, que era o que se ía amosando, só escribía e gardaba; despois, avanzada a tradución, comprendín que se trataba dunha viaxe, dunha viaxe que nunca tiña feito, mais que se amosaba cunha intensidade inusitada. Logo, comprendín que esa viaxe só a podía facer dende Ludeiros, dende o lugar e a memoria e o sentimento que sustenta esta andamiaxe. E así, seguín escribindo tendo presente esa idea para ir compoñendo os poemas, traballándoos con Ludeiros como punto de partida.

 

Rematada a tradución, seguín afondando nos poemas sen saber como acomodalos no libro, sen saber que distribución se axeitaría mellor a esa viaxe, ata que me decatei que Todo comeza / na lingua que sostén / as nosas vidas, e así os dous primeiros poemas son: Oda á lingua (con 326 versos), e Oda a Rosalía de Castro (con 184 versos); para seguir polo son máis arraiano, dende o Vira á Muiñeira, e logo achegarme a Cuba con outros dous poemas. Así fun pasando da luz máis intensa para deixarme levar polas sombras do pensamento e retratar, ao meu xeito, a soidade, a emigración, o egoísmo, metaforizar sobre o crac, as fraquezas humanas, ata a morte, e rematar o libro con este verso: coa dura viga da eternidade.

 

Servíronme moitos lugares da miña aldea, Ludeiros, para darlle forma aos poemas: a Cancela do Matías, San Pedro, Espiñeiro, Soutelo, a Fonte do Eido, Murabellos, Reventafoles, Carrexo, a Veiga, o Cancelo, Correlo, Cibrán... e tamén algúns lugares da grande urbe, Nova York: a Estatua da Liberdade (metaforizada), o Hudson, o Bronx, Manhattan, o Est River, Wallt St., Mannahatta Park, Battery Place, a residencia de estudantes Furnald Hall e o hotel Alamac, o o New York Stock Exchange, Central Park e a Quinta Avenida...

 

Sen deixar de achegarme á A Habana e a Luyanó, en Cuba.

 

Seguramente podería escribir moitas outras cousas a Ludeiros, que para min é o lugar máis importante baixo este ceo. Mais nunca pensei que escribiría un libro que me evocaría unha viaxe imaxinaria, algo descoñecido que se foi pousando nos versos grazas a ese traballo de tradución.

 

Só me queda agradecerlle a Medulia o seu extraordinario traballo, a súa paciencia comigo para acadar o resultado que eu buscaba para entregar este libro o/a lector/a. Foi un percorrido duro, moi prolongado no tempo para publicar o libro que eu quería entregar para a lectura.
 

Beizóns!