Outros datos sobre minFicha na AELG (Asociación de Escritores en Lingua Galega)