PROTECCIÓN DE DATOSInformación básica sobre protección de datos
Responsable
Jesús A. Díaz Estévez
Correo electrónico: xesusdiaz@gmail.com
Teléfono: 657425080
Finalidade
Divulgar poemas propios, os meus libros, lecturas de poemas e citar a outros autores.
Lexitimación
Creación literaria.
Destinatarios
Non se cederán datos a terceiros, non recollo datos.

Información complementaria sobre protección de datos

Quen é o Responsábel?
Jesús A. Díaz Estévez
Correo electrónico: xesusdiaz@gmail.com Teléfono: 657425080

Suso Díaz é un caderno persoal, principalmente de poesía propia, e é unha iniciativa sen ánimo de lucro.

Con que finalidade trato os datos?

A finalidade é amosar a miña creación literaria, polo tanto non recollo datos.

Os enlaces nos meus libros dirixen a plataformas alleas a min, e eu non recibo información de ningún tipo por parte das editoriais, nin das plataformas que os venden.

O espazo onde se aloxa Suso Diaz é proporcionado gratuitamente por blogger. A publicidade que apareza ou as cookies que se empreguen por parte desa plataforma non me proporcionan información, tampouco recibo ningún ingreso económico, este é un caderno sen ánimo de lucro, polo tanto non son responsable do uso que se faga desa información.

Tanto o acceso ao blog, como o uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade da persoa usuaria.

Suso Díaz non se fai responsábel polos danos derivados directa ou indirectamente polo uso deste sitio, tanto no que se refire o blog do que é titular como respecto doutros blogs ou webs coas que poida enlazar.


Última actualización: maio 2018.