27/04/2015

Aquecendo primaveras no ollar XIX


Fun diluído
pola necesidade
inalcanzable.


Fotografía: Laura

Ningún comentario: