10/04/2015

Aquecendo primaveras no ollar VIII


Deshabitado
transito polos días
nos que me agardas.


Fotografía: Play Blue Blogspot

Ningún comentario: