27/02/2015

Frouma para un inverno irto XXIVO ceo non chega
para albergar sentires
descoñecidos.


Fotografía: Gustavo García

Ningún comentario: