26 de feb. de 2015

Adiante Galicia sobre os 150 Cantares para Rosalía de Castro

Entre os actos de homenaxe a Rosalía de Castro, foi editado un libro en edición dixital de destacados poetas galegos entre eles Salvador García Bodaño, X.M. Álvarez Cáccamo, Emma Pedreira, Miro Villar, Rafael Lema, ou Fernández Naval.O libro leva por titulo "150 cantares para Rosalía de Castro" e pode descargarse en rosaliadecastro.org.

Reseña completa: Adiante Galicia


Ningún comentario: