20 de xan. de 2015

Frouma para un inverno irto X


O inverno enfría
pasións e desexos.
Crúa certeza.


Fotografía: Francisco Fonseca

Ningún comentario: