19 de xan. de 2015

Frouma para un inverno irto IX


Ardo no forno
da miña inconsistencia
imaxinándote.


Fotografía: Suso Díaz

Ningún comentario: