22/12/2014

Metáfora...

... do que agarda mercar a sorte.Fotografía: Suso Díaz

Ningún comentario: